Älgen föder vargen
men vargen ger älgen
starka, snabba ben.
(Svartfotindianerna)


Letti Galleri